Sayın Site Ziyaretçisi;

Bataryam.com ve Bataryam.com.tr. internet siteleri Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Bataryam.com ve Bataryam.com.tr internet sitesindeki tüm dokümanlar Bataryam.com ve Bataryam.com.tr'ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Bataryam.com ve Bataryam.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Bataryam.com ve Bataryam.com.tr web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

 

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin ve / veya Bataryam.com ve Bataryam.com.tr Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Şu kadar ki; Bataryam.com ve Bataryam.com.tr Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Bataryam.com ve Bataryam.com.tr logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Bataryam.com ve Bataryam.com.tr dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

 

Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

 

Bataryam.com ve Bataryam.com.tr web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir.

 

Bataryam.com ve Bataryam.com.tr web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

 

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti. hiç bir şekilde sorumlu değildir.

 

Bu yayın, Bataryam.com ve Bataryam.com.tr /  Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti. izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

 

Bataryam.com ve Bataryam.com.tr web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287'ye uygun olarak Kayseri Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu Bataryam.com ve Bataryam.com.tr Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir. 

 

 

© 2005 Bataryam.com ve Bataryam.com.tr /  Çelebi Çevik E-ticaret Dış Ticaret Ltd. Şti.